Узаконяване на реклами

Всяко външно рекламно съоръжение на територията на Столична Община задължително се узаконява. Според Наредбата за преместваемите обекти и рекламните съоръжения на територията на столична община, е необходимо проекта да съдържа следните части:

- Архитектурно - дизайнерска част

- Конструктивна част

- Електрическа част - ако има осветление

- ПБЗ - план за безопасност и здраве

Проектите се изработват от архитект и инженери - конструктор и електро
инженер, със сертификати за пълна проектантска правоспособност.

Предламе съдействие за узаконяване на съществуващи и нови реклами.