Корпоративна идентичност

Изработката на корпоративна идентичност на Вашата фирма има значителна роля в представянето Ви, както пред Вашите клиенти, така и пред служителите, конкуренцията и партньорите.

Корпоративната идентичност включва в себе си няколко основни елемента:

Лого знак, цветова гама и рекламни материали. Но за да се създаде едно работещо и запомнящо се лого, се изисква много добре да се запознаем с бъдещата Ви дейност. След доста работа и идеи ще достигнем до крайния резултат. Обикновено най-добрите лога са тези, които са най-изчистени и възможно най-опростени. Когато логото е готово и одобрено от клиента, подхождаме към дизайна и изработката на цялостната корпоративна идентичност, която включва визитки, фирмена бланка, папка и всички останали материали...